VOX NET

VoxNet е ВоИП телекомуникациски провајдер основан од компанијата Сторк Импекс ДООЕЛ.  

Визија - едноставна и ефтина комуникација во било кое време и од било кое место во светот.

Мисија - дирекни квалитетни премиум рути со познати светски телекоми а наскоро и Македонски телефонски броеви во секоја точка на Светот.

За таа цел користи моќни сервери на сите континенти. Имплементирани се сопствени софтверски решенија што секојдневно се развиваат и унапредуваат.


+389 70 311 357

http://www.voxnet.com.mk

ИКС СОФТ

Компанија специјализирана за развивање на веб ориентирани бизнис решенија. Цел е да им обезбеди на своите клиенти веб ориентиран софтвер, софтвер кој ќе ги поедностави бизнис процесите во нивните компании, ќе ги подобри внатрешните комуникации и ќе им ја зголеми продуктивноста. Икс Софт е компанија која знае како да ги сослуша потребите на своите клиенти, да дискутира и размислува за нив и на крај да изнајде софтверско решение кое ќе ги направи задоволни.


+389 (0)2 3108 890

http://www.xsoft.mk

ИННОСМАРТСОФТ

INNOSMART SOFT е специјализирана компанија за развој и интеграција на софтверски решенија со посложени процеси и протоколи на работа. Нашата компанија нуди детална анализа на работењето на компанијата и нејзините бизнис процеси и обезбедува изготвување на ефективни, продуктивни и уникатни софтверски решенија изградени според потребите на клиентите. Со користење на најновите технологии од областа на информатиката на нашите клиенти им нудиме иновативни решенија кои се лесно применливи и карактеристични за нивното работење. Секогаш водиме грижа и помагаме во самото планирање, развој, квалитет и одржување на софтверските решенија. Нашиот тим од софтверски инженери ќе ви помогне во изработката на најдоброто софтверско решение за вашата компанија во зависност од вашите можности и идни планирања.

 


02 3103 677

http://www.innosmartsoft.mk

ЈУРИДИКА


Асоцијацијата за правно-економски истражувања и едукација „Јуридика“ е граѓанска организација која делува на полето на промоција на добрите деловни практики и развивање на стимулативна, бизнис ориентирана правна регулатива.

Активностите на Јуридика се фокусирани на анализа, истражувања, обуки и едукација, правна помош и советување во усогласувањето со законската рамка во Република Македонијa.

Визијата на „Јуридика“ е да го даде својот придонес во градење на капацитети, поддршка и придвижување на процесите фокусирани на одржлив развој на организациите и граѓаните.   


+389 (0)78 455 270

http:// www.juridica.mk

КАС СТУДИО

Компанија која креира 3Д слики и анимации, со што овозможува лесна претстава на архитектонските проекти и ефективна промоција на недвижностите со помош на 3Д визуелизирање. Услугите се наменети за дизајнери, архитекти, агенции за недвижности, како во Македонија така и во западноевропските земји.


+389 (0)2 3103 679

http://www.casstudio.com

МОБЕС КВАЛИТЕТ ДОО

Мобес Квалитет ДОО е фирма која нуди консултански услуги , организира обуки од областа на стандардите и системите за квалитет и посредува при сертификација на истите. Стандарди за кои вршиме имплементација и организираме обуки се: 

ISO 9001-Систем за управување со квалитет;

ISO 14001-Систем за управување со заштита за животна средина;

ISO 22000-Систем за управување со безбедност на храна;

OHSAS 18001-Систем за управување со здравје и безбедност при работа;

НАССР-Систем за анализа на опасностите и критичните контролни точки кај производство и складирање на храна;

ISO 27001-Систем за управување со безбедност на информации;

ISO 20000-Управување со квалитет на IT сервиси

+389 (0) 75 531 077


+389 (0)2 5297 705

http://www.mobeskvalitet.mk

НОВИТЕЛ (ITOOLABS)

„Cloud“ комуникациска платформа која ги сервисира потребите на провајдерите и организациите за robust enterprise PBX, видео, инстант пораки, услуги на контактен центар, конференциски услуги, факс и мобилност. Нашиот облачен сервис ви овозможува брзо да ги воспоставите комуникациските процеси во вашата бизнис канцеларија, да ги набљудувате перформансите на вработените, безбедно да ја чувате датабазата на вашите клиенти, да го регистрирате секој повик, разговор или е-барање во постојниот CRM-систем (систем за менаџирање на релациите со клиентите). Сервисот ItooLabs е дизајниран да се користи и од страна на менаџерите и од вработенитe; лесно се поставува и конфигурира преку интернет. Сервисот не нуди само телекомуникациски поволности, туку воедно им овозможува на претприемачите да ги градат и менаџираат бизнис процесите во компанијата. Користењето се овозможува преку месечна претплата.

 

 


+389 (0)72 719 503

http://www.itoolabs.com

СИНЕРГИ ЕФЕКТС

Компанија специјализирана за 3Д Архитектонска визуелизација која овозможува естететско претставување на архитектонските решенија и идеи. Со помош на специјализирани компјутерски програми изработените 3Д рендери се одличен начин за оживување на архитектурата и соединување на архитекти, внатрешни дизајнери, агенции за недвижности и градежни компании со потенцијалните клиенти.

Услугите се наменети за сите компании на германскиот и европскиот пазар кои имаат потреба од архитектонска визуелизација. Од приватни живеалишта до големи комерцијални проекти, тимот на млади и талентирани архитекти е подготвен да ги прифати сите предизвици.

 


+389 (0)2 3103 669

http://www.synergie-effekte.com

ШКОЛО НА ИДНИНАТА

Школото на Иднината е едукативна установа која нуди индивидуализрано менторство за талентирани ученици.

Во нашите часови ги имплементираме најновите едукативни методи од светски реномирани универзитети како МИТ, Харвард, Кембриџ, Оксфорд и слични.

Ние ги менторираме најдобрите ученици во инфомратика, математика, бизнис, претприемништво и уметностите со цел да им дадеме можности да си го употребат знањето при создавање нa реални продукти.

Ние целиме да изградиме платформа каде што ученици и ментори ќе се вклучат во една флуидна, иновативна, и креативна едукативна средина.

 


+389 72 305 533

Не е дефинирано


Страна 1 од 1 Прва Претходна Следна Последна