Промотивна конференција: „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика“

 

 

Експертска анализа на Поглавје 20

 

   

Доделени се грантови на осум граѓански организации во областа на преговарачко Поглавје 20