Формирана првата национална платформа „Поглавје 20“

 

 

Експертска анализа на Поглавје 20

 

   

Доделени се грантови на осум граѓански организации во областа на преговарачко Поглавје 20