Конкурс за доделување на грантови во областа на креирање на младински политики

 

Повик за ангажирање обучувачи за одржување обуки

   

Интернационален б2б настан за отворени иновации во ИКТ секторот во Скопје