Повик за учесници во онлајн акцелераторска програма за започнување бизнис

 

ОБУКА: Како да започнеш (социјален) бизнис, Струмица

 

  

Онлајн курс „Претприемничка култура и бизнис етика“