Повик за учество во креирање на алатка за застапување на младинско претприемништво

 

 

Онлајн курс за циркуларна економија

 

  

Инфографик „Од линеарна во циркуларна економија“