Меѓународна конференција Balkan Technology Match на 7 и 8 јуни во Скопје

 

 

Експертска анализа на Поглавје 20

 

   

Доделени се грантови на осум граѓански организации во областа на преговарачко Поглавје 20