Повик за учесници на работилница МСП Инструмент

 

Експертска анализа на Поглавје 20

 

   

Креиран нов веб портал „WE-CONTRIBUTE“ за целите на Националниот совет за женско претприемништво