„SME Vision 2020“ – 9/10 ноември 2017, Скопје

 

Започна имплементација на проектот „ЈЕС Нетворк+“

   

Доделени се грантови на шест граѓански организации во областа на креирање на младински политики