Обука „Еквити финансирање за мали и средни претпријатија“

 

Започна имплементација на проектот „Креирање одржливи можности за претприемништво“

 

  

Онлајн курс „Претприемничка култура и бизнис етика“