Обука “Финансирање на проекти за истражување и иновации преку ЕУ прoграмата Хоризонт 2020“

 

 

Експертска анализа на Поглавје 20

 

   

Креиран нов веб портал „WE-CONTRIBUTE“ за целите на Националниот совет за женско претприемништво