Обука за циркуларна економија

 .

Започна имплементација на проектот „Креирање одржливи можности за претприемништво“

 

  

Онлајн курс за иновациски менаџмент