Skip Navigation LinksПочетна / Медиа / Детали за новост

Експертска анализа на Поглавје 20

06.12.2017

Во период од септември до октомври 2017 година, во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (YESNetwork+) финансиран од Европската унија преку ИПА програмата за поддршка на граѓанското општество и медиуми 2015, беше спроведена експертска анализа на реформското поглавје, со цел обезбедување на адекватно вклучување на граѓанските организации во реформските процеси.

 

Експертската анализа обезбедува длабински приказ на структурата, приоритетните области и политиките релевантни за Поглаве 20. Пронајдоците од анализата се претставени во информативна брошура за Поглавје 20, на македонски и англиски јазик.

Брошурата може да се најде на следните линкови:

Брошура - македонска верзија

Брошура – англиска верзија