Skip Navigation LinksПочетна / Медиа / Детали за новост

Заклучоци од јавна расправа на тема: Дали постои деловна клима за развој на женско претприемништво?