Skip Navigation LinksПочетна / Медиа / Детали за новост

Виртуелна конференција „Одржливо претприемништво и закрепнување од Ковид-19 во Западен Балкан“

03.10.2021

 

Датум: 21 октомври

Време: 10 часот

Локација: Виртуелно (регистрирај се)

 

Виртуелната конференција „Одржливо претприемништво и закрепнување од Ковид-19 во Западен Балкан“ има за цел да го идентификува и анализира влијанието кое Ковид-19 го има на претприемачите во Западен Балкан како и поддршката кои тие ја добиле за да се соочат со сегашната ситуација

 

Главни теми

 

  •  Како претприемачите можат да ги преобразат своите компании за да ги направат своите бизниси поиздржливи?

  • Кои се новите алатки и модели за претприемачите да управуваат со ризиците и неизвесноста?

  • Какви политики можат да спроведат владите за промовирање на одржливо претприемништво?

 

Целна публика

   

Настанот е отворен за сите и е насочен кон сите чинители на претприемништвото, со посебен фокус на следниве групи:     

 

 

  • Службеници во јавниот сектор

  • Претставници од приватниот сектор и академија

  • Претставници на граѓанското општество

 

За да учествувате на конференцијата, пријавете се на следниов линк.

 
Драфт агенда
 
10:00-10:10 Официјално отворање
10:10-10:40 Панел дискусија: Стратегии за поддршка на претприемништво пост Ковид-19
10:40-11:00

 

Алатки за поддршка на младинското претприемништво на Западен Балкан

       - Алатка за застапување за младинско претприемништво во време на „Ковид-19“
       - Алијанса за поддршка на младинско претприемништво на Западен Балкан
11:00-11:30 Добри практики од граѓански организации за поддршка на млади претприемачи во време на „Ковид-19“ на Западен Балкан