Пакет за компании станари во бизнис инкубаторот

 
 

> Комплетно опремена канцеларија во бизнис инкубаторот (површината на канцелариите се движи од 11.65m2  - 17.50m2)*

> Стандарден мебел (бироа, столици, фиокари, плакари, телефонски апарат)

> Покриени сметки за струја, вода, греење, интернет до 30 GB, телефонска линија

> 24/7 располагање со просторот

> Дополнителни услуги (испраќање до 10 факсови, печатење и копирање до 100 страни, паркинг простор)

> Бесплатно користење на салата за состаноци (за оваа услуга морате да закажете термин)

> Менторство, консултации и поддршка (до 2 часа месечно со претходно закажан термин)

> Активна промоција на компанијата, новите производи и услуги

> Техничка поддршка

> Промовирање на бизнис идеи

> Воспоставување деловни контакти со домашни и странски компании

> Учество и промоција на национални и интернационални саеми, настани, обуки и конференции

 

  


Пакет за виртуелни членови на бизнис инкубаторот

 

Доколку веќе имате своја локација, слободно можете и покрај тоа да станете дел од нашата мрежа на компании, за да ги уживате бенефитите што ги нуди нашето членство и да ја добиете потребната поддршка!

Виртуелната инкубација опфаќа:
  

> Бесплатно користење на салата за состаноци (за оваа услуга морате да закажете термин)

> Менторство, консултации и поддршка (до 2 часа месечно со претходно закажан термин)

> Активна промоција на компанијата, новите производи и услуги

> Техничка поддршка

> Промовирање на бизнис идеи

> Воспоставување деловни контакти со домашни и странски компании

> Учество и промоција на национални и интернационални саеми, настани, обуки и конференции

 

 

 
Дополнителни услуги кои се наплаќаат

 

> 10- 50% Попуст на обуките организирани од ПСМ