Пакет за компании станари во бизнис инкубаторот

 
 

> Комплетно опремена канцеларија во бизнис инкубаторот (површината на канцелариите се движи од 11.65m2  - 17.50m2)*

> Стандарден мебел (бироа, столици, фиокари, плакари, телефонски апарат)

> Покриени сметки за струја, вода, греење, интернет до 30 GB, телефонска линија

> 24/7 располагање со просторот

> Дополнителни услуги (испраќање до 10 факсови, печатење и копирање до 100 страни, паркинг простор)

> Бесплатно користење на салата за состаноци (за оваа услуга морате да закажете термин)

> Менторство, консултации и поддршка (до 2 часа месечно со претходно закажан термин)

> Активна промоција на компанијата, новите производи и услуги

> Техничка поддршка

> Промовирање на бизнис идеи

> Воспоставување деловни контакти со домашни и странски компании

> Учество и промоција на национални и интернационални саеми, настани, обуки и конференции

 

 

 

Дополнителни услуги кои се наплаќаат

 

> 10- 50% Попуст на обуките организирани од ПСМ

> Користење на просторијата за обуки по цена од 307,5 МКД/час + ДДВ без опрема и 615 МКД/ час + 18% ДДВ со вклучена опрема (за оваа услуга морате да закажете термин)

> Користење на лаптоп или ЛЦД проектор по бенефицирана цена од 150 МКД/час + 18% ДДВ во просториите на инкубаторот и 615 МКД/час + 18% ДДВ надвор од просториите на инкубаторот  (за оваа услуга морате да закажете термин)

 
 
 

Пакет за виртуелни членови на бизнис инкубаторот

 

Доколку веќе имате своја локација, слободно можете и покрај тоа да станете дел од нашата мрежа на компании, за да ги уживате бенефитите што ги нуди нашето членство и да ја добиете потребната поддршка!

Виртуелната инкубација опфаќа:
  

> Бесплатно користење на салата за состаноци (за оваа услуга морате да закажете термин)

> Менторство, консултации и поддршка (до 2 часа месечно со претходно закажан термин)

> Активна промоција на компанијата, новите производи и услуги

> Техничка поддршка

> Промовирање на бизнис идеи

> Воспоставување деловни контакти со домашни и странски компании

> Учество и промоција на национални и интернационални саеми, настани, обуки и конференции

 

 

 
Дополнителни услуги кои се наплаќаат

 

> 10- 50% Попуст на обуките организирани од ПСМ

> Користење на просторијата за обуки по цена од 307,5 МКД/час + ДДВ без опрема и 615 МКД/ час + 18% ДДВ со вклучена опрема (за оваа услуга морате да закажете термин)

> Користење на лаптоп или ЛЦД проектор по бенефицирана цена од 150 МКД/час + 18% ДДВ во просториите на инкубаторот и 615 МКД/час + 18% ДДВ надвор од просториите на инкубаторот  (за оваа услуга морате да закажете термин)