Skip Navigation LinksПочетна / Детали за производот

Водич за изработка на бизнис план на македонс...

w   Изработете комплетен бизнис план за вашиот бизнис.
Цена: 101,69 ден.
ДДВ: 18,31 ден.
Вкупно: 120,00 ден.

Без да имате бизнис план ќе пропуштите многу важни нешта што треба да ги забележите дури тогаш кога ќе биде премногу доцна за да попоравите било што. Патот до успехот во сопствениот бизнис за почнува со првиот чекот- Бизнис планот.


Овој водич ќе ви помогне да дознаете се што треба да земете предвид додека го планирате вашиот бизнис. Ги содржи  клучните аспекти на бизнисот за секој кој нема искуство водењето на бизнис, но и за претприемачите кои имаат бизнис но сакаат да го подобрат. Водичот користи во случај да ви недостигаат финансиски средства од сопствени извори па треба да побарате кредит во некоја од деловните банки. начајно е тоа што деовните банки применуваат различни обраски на бизнис план за различни кредитни линии. Во секоја банка ќе посочат според кој образец треба да го пополните вашиот бизнис план, со што ќе го задоволите основниот услов за крединтата линија за која сте заинтересирани.

Водичот можете да го подигнете во просториите на YES Бизнис Инкубаторот или пак да ви биде испорачан на бараната адреса.