Skip Navigation LinksПочетна / Детали за производот

Обука Иновациски менаџмент

w   Иновациски менаџмент
Цена: 2.118,64 ден.
ДДВ: 381,36 ден.
Вкупно: 2.500,00 ден.

Курс за иновациски менаџмент.

Овој курс содржи видео материјали (обуки), вежби и квизови.

Темите кои се обработени се:
1. За креативноста
2. За иновативноста
3. Градење и селекција на идеи
4. Иновативност во организациите
5. Иновациски процес
6. Развој на нови и иновативни производи
7. Заштита на интелектуална сопственост
8. Важноста на иновациите за националните економии
9. Иновациски модели
10. Иновативност на национално ниво